10 jaar na de val van Bear Stearns

Het Sustainable Finance Lab (SFL) was op 14 maart jl. de gastheer van een druk bezochte en zeer geanimeerde bijeenkomst, waarin werd teruggeblikt op het decennium sinds het begin van de financiële crisis. …meer »

Regels maken geen moraliteit

Het is een beetje om moedeloos van te worden. De ophef over de inmiddels ingetrokken extreme salarisverhoging van een topbankier maakt opnieuw waarheden zichtbaar die we eigenlijk al tien jaar in beeld hebben. …meer »

Ruud Lubbers en Socires

In memoriam door Jos van Gennip

Als op 1 maart 2000 Socires statutair van start is gegaan, dan is al twee à drie jaar van tevoren het idee daarachter gerijpt. …meer »

Team up with African agripreneurs

De foodFIRST conferentie ‘Team Up with African Agripreneurs’ is op 31 mei en 1 juni 2018. …meer »

Het Rijnlands Economisch Forum, column Rens van Tilburg


Terwijl in het Zwitserse Davos de wereldwijde elite zich verzamelde om de Grote Kwesties van deze tijd te bespreken, …meer »

Financialization and the future of society


Dit seminar voor jonge professionals
werd op woensdag 29 november 2017 in het “Symphony Gebouw” van de Vrije Universiteit gehouden. …meer »

Nieuw gezicht

Socires heeft een nieuwe directeur-bestuurder, Wim Kuiper, en is verhuisd naar Utrecht. Voortgang met een nieuw begin, gemarkeerd met een nieuwe huisstijl die ook de verbondenheid tussen onze activiteiten beter kan aangeven.

Socires

Socires gelooft dat een goede samenleving waarin mensen kunnen floreren, gebaseerd is op de volgende, aan het christelijk sociaal denken ontleende, basisprincipes: … meer »

foodFIRST

Het foodFIRST programma gaat over het voedselvraagstuk als onderdeel van de politieke agenda. Voedsel prijzen en schaarste hangen direct met politieke en maatschappelijke onrust samen. … meer »

Finance & the Common Good

Finance and the Common Good is the continuation of  series ‘The Finance – State – Society Triangle in Europe’. This series run as the ‘Ethics & Finance’ project, a cooperation of Socires and other parties.  … meer »

Publicaties

De kracht van verbondenheid

Visiedocument De kracht van verbondenheid, opgesteld ten behoeve van het CSC-jubileumcongres 2016 … meer »